สมเด็จพระสังฆนายกขึ้นเครื่องบินสวดป้องกันโควิด-19 ให้ชาวเมียนมาทั่วประเทศ

03/04/2020 lotto88bet


รัฐบาลสหภาพเมียนมา ได้นิมนต์อาราธนาอัญเชิญสมเด็จพระสังฆนายก แห่งสหภาพเมียนมา หรือ สมเด็จพระสังฆราช และพระภิกษุสงฆ์ ชั้นผู้ใหญ่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขึ้นเครื่องบินสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์ บินลัดฟ้าทั่วประเทศเพื่อสวดและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรหมน้ำมนต์บนฟากฟ้าเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ เชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมียนมาทั้งประเทศ รวมทั้งที่ชายแดนไทย-เมียนมา  จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Leave Comment